Content

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi nowymi technologiami.


Kliknij i poznaj szczegóły

Aktualności
img
2022-04-13
Praca hybrydowa – ...
Wiele przedsiębiorstw jest w trakcie organizacji ...
więcej
img
2019-12-09
Premiera nowych ...
Ricoh wprowadza do sprzedaży kolejne modele z nowej ...
więcej
img
2019-10-10
Ricoh Pro™ L5160 z ...
Ploter lateksowy Ricoh Pro™ L5160  został ...
więcej
img
2019-10-03
Spotkanie 4 pokoleń ...
Co łączy ze sobą pokolenia Baby Boombers, X, Y i Z? ...
więcej
img
2019-09-03
Ricoh dołączyło do ...
Ricoh Company, Ltd. dołączyło do koalicji Business ...
więcej
Warunki korzystania z Portalu GetReady


Niniejsza witryna internetowa http://getready.ricoh.pl (dalej zwana “Portalem”) została utworzona przez firmę Ricoh Polska Sp. z o.o., jest jej własnością, oraz jest obsługiwana i utrzymywana przez lub w imieniu firmy Ricoh Polska Sp. z o.o., Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa, Polska (dalej zwanej “Ricoh”). Firma Ricoh może w każdej chwili, według własnego uznania, zmienić, uzupełnić lub usunąć którykolwiek z Warunków poprzez aktualizację zawartości niniejszej strony. Zaleca się okresowe odwiedzanie niniejszej strony w celu sprawdzenia, czy nie dokonano jej aktualizacji. Firma Ricoh może, według własnego uznania, zaprzestać prowadzenia Witryny internetowej w każdej chwili bez konieczności uprzedniego zawiadamiania.

Prawa autorskie
Jeżeli nie określono inaczej, pliki tekstowe, obrazy, grafika, dźwięk i animacje oraz wszelkie inne informacje oraz sposób ich graficznej prezentacji na Portalu, a także wygląd i struktura Portalu podlegają prawom autorskim firmy Ricoh lub jej firmy macierzystej, Ricoh Company Limited w Japonii. Portal ani żadna jej część nie może być kopiowana lub rozprowadzana. Portal ani żadna jej część nie może być modyfikowana lub umieszczana na innych stronach bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Ricoh, oraz pod warunkiem, że jej treść nie zostanie w żaden sposób zmieniona, a wszystkie prawa autorskie i informacje dotyczące własności zostaną zachowane.

Znaki towarowe
Jeżeli nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe przedstawione na Portalu są chronione prawami do znaków towarowych firmy Ricoh lub jej firmy macierzystej, Ricoh Company w Japonii. Dotyczy to przede wszystkim logo i symboli firmy Ricoh. Ani niniejszy Portal ani jakiekolwiek materiały w nim zawarte nie udzielają, ani nie upoważniają żadnej osoby do udzielenia licencji do praw do własności intelektualnej firmy Ricoh.

Gwarancja
Informacje zawarte na Portalu dostarczane są przez firmę Ricoh zgodnie ze stanem faktycznym oraz w najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem. Informacje te przekazywane są bez jakiejkolwiek gwarancji, jednoznacznej lub ukrytej. Informacje uznawane są za prawidłowe, jednak mogą one zawierać błędy lub niedokładności. Firma Ricoh nie oświadcza i nie gwarantuje, że funkcje i aplikacje zawarte na Portalu nie zostaną przerwane lub nie są wolne od błędów. Firma Ricoh nie gwarantuje, że serwer i/lub Portal są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Firma Ricoh nie składa żadnego oświadczenia co do tego, czy materiały na Portalu są odpowiednie i/lub możliwe do zastosowania w innych lokalizacjach. Dostęp do materiałów z terytorium, w ramach którego ich treść jest nielegalna jest zabroniony.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Firma Ricoh jednoznacznie zrzeka się odpowiedzialności za błędy, które mogą wystąpić w wyniku błędów systemu lub (tymczasowej lub stałej) awarii Portalu, jej aplikacji lub innych narzędzi. W najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem firma Ricoh nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania Portalu.

Pliki cookies
Portal wykorzystuje pliki cookies. Użytkownicy Portalu nie są zobowiązani do ich przyjęcia. Nie przyjęcie plików cookies jednak powoduje, że Portal może nie funkcjonować prawidłowo.

Linki do stron osób trzecich
Firma Ricoh dostarcza, jako usługę, linki do stron osób trzecich, takich jak m.in. gazety branżowe, kursy walut, pogoda itp. Strony te nie są własnością, nie są obsługiwane ani kontrolowane przez Ricoh i dlatego też Firma Ricoh nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za te strony i ich treść. Linki wykorzystywane są na własne ryzyko użytkownika.

Informacje poufne i zastrzeżone
Firma Ricoh nie chce otrzymywać od Państwa informacji poufnych lub zastrzeżonych poprzez Portal. Należy zauważyć, że żadne informacje lub materiały przesłane do firmy Ricoh nie będą traktowane jako poufne. Firma Ricoh nie ma obowiązku analizy, oceny i przyjęcia takich informacji lub materiałów. Przesyłając firmie Ricoh jakiekolwiek informacje lub materiały, udzielacie jej Państwo nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na wykorzystanie, odtwarzanie, prezentowanie, przedstawianie, modyfikowanie, transmitowanie i rozprowadzanie takich informacji lub materiałów, oraz zgadzacie się na to, że firma Ricoh może dobrowolnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, znajomość rzeczy lub techniki przesłane do niej w jakimkolwiek celu. Dlatego też firma Ricoh nie ponosi odpowiedzialności za straty, wydatki lub szkody, z uwzględnieniem między innymi zapłaty rekompensaty, w związku z takimi informacjami lub materiałami.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych warunków należy wysłać je pod adresem e-mail webmaster@ricoh.pl. W tytule należy zaznaczyć "Pytanie dotyczące Portalu Ricoh Polska”.
 

Klauzula wyłączenia
Jeżeli którakolwiek z części niniejszych warunków uznana zostanie za niemożliwą do wprowadzenia w życie lub sprzeczną ze stosownym prawem jakiejkolwiek jurysdykcji, nie ma to wpływu na ważność pozostałych części lub postanowień.

Właściwe prawo
Niniejsze warunki zostały stworzone zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.

Właściwy sąd
Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby firmy Ricoh.

Kto może uczestniczyć w programie
RICOH przedłuża współpracę z ATP do 2012 roku

image

Ricoh oraz Stowarzyszenie Tenisistów Profesjonalnych ATP ogłosili przedłużenie współpracy do roku 2012. Ricoh stał się Partnerem Platynowym oraz Oficjalnym Dostawcą Rozwiązań Biurowych podczas ATP World Tour w Europie. Od 2005 roku, na potrzeby obsługi turniejów ATP, korporacja Ricoh dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania i usługi dokumentowe charakteryzujące sie efektywnością i wydajnością.
 

image